Пенсійна реформа.Перерахунок пенсії.

Зміни пенсійної реформи в частині перерахунку пенсії.1) збережено право працюючих пенсіонерів на перерахунок пенсії з урахуванням страхового стажу, набутого після призначення пенсії (пункт 4 статті 42 Закону 1058).
Перерахунок здійснюватиметься:
а) за наявності у пенсіонера не менш як 24 місяців страхового стажу після призначення (попереднього перерахунку) пенсії незалежно від перерв у роботі. У цьому випадку враховуватиметься  заробітна плата (дохід), з якої обчислена пенсія.
б) за бажанням пенсіонера при перерахунку пенсії може бути врахована також заробітна плата за періоди страхового стажу, зазначені в частині першій статті 40 цього Закону (тобто можна здійснити перерахунок пенсії з урахуванням заробітку, одержаного після призначення (попереднього перерахунку) пенсії). У цьому випадку заробітна плата визначатиметься із застосуванням показника середньої заробітної плати (доходу), який враховувався під час призначення (попереднього перерахунку) пенсії.

Приклад. Пенсію жінці призначено у 2009 року виходячи з:
    страхового стажу 40 років 2 місяці (коефіцієнт стажу -0,54225), порахованого по листопад 2009 року включно;
    заробітної плати 2500 грн., яка обчислена  з урахуванням середньої заробітної плати, з якої сплачені внески, за 2008 рік, а саме 1573,99 грн., та  індивідуального коефіцієнта зарплати пенсіонера –1,58832.
Розмір пенсії з 01.10.2011 р. становить 1512,43 грн. (2500 грн. х 0,54225 = 1355,63 грн. + 156,80 грн. (784 грн. х20% - підвищення за 20 років стажу понад 20 років).
Якщо пенсіонерка після призначення пенсії одержувала заробітну плату, яка призвела до зменшення індивідуального коефіцієнта зарплати, то у грудні 2011 року їй доцільно здійснити перерахунок пенсії з урахуванням лише 24 місяців страхового стажу.
Перерахунок буде здійснений виходячи з:
    страхового стажу  42 роки 2 місяці (коефіцієнт стажу – 0,56925);
    заробітної плати - 2500 грн.
Розмір пенсії становитиме -  1599,13 грн. (2500 х 0,56925 =1423,13 грн. + 176 грн. (800 грн. х 22% - підвищення за 22 роки стажу понад 20 років).
Якщо пенсіонерка після призначення пенсії одержувала заробітну плату, яка призвела до збільшення  індивідуального коефіцієнта зарплати, наприклад, до 1,85421, то у грудні 2011 року їй доцільно здійснити перерахунок пенсії з урахуванням і 24 місяців страхового стажу і заробітної плати за цей період.
Перерахунок буде здійснений виходячи з:
страхового стажу 42 роки 2 місяці (коефіцієнт страхового стажу – 0,56925);
заробітної плати – 2918,51 грн. (1573,99 грн. х 1,85421)
Розмір пенсії становитиме - 1757,36 грн. (2918,51 грн. х 0,56925 =1661,36 грн. + 96 грн. (800 грн. х 12% - підвищення за 12 років стажу понад 30 років);
Доцільність перерахунку пенсії з урахуванням і стажу і заробітної плати, одержаних після призначення (попереднього перерахунку) пенсії, необхідно буде визначати в кожному конкретному випадку. Це обумовлено тим, що у разі перерахунку пенсії з урахуванням заробітної плати, одержаної після  призначення (попереднього перерахунку) пенсії, будуть застосовуватися норми статті 28      в редакції Закону 3668 щодо збільшення страхового стажу для визначення мінімальної пенсії за віком та відповідного підвищення пенсії за страховий стаж для жінок понад 30 років, а для чоловіків – понад 35 років.
Так, якщо у вищенаведеному прикладі пенсіонерка після призначення пенсії одержувала заробітну плату, яка призвела до збільшення індивідуального коефіцієнта зарплати, наприклад, до 1,65421, їй все ж таки у грудні 2011 року доцільно здійснити перерахунок пенсії лише з урахуванням 24 місяців страхового стажу. У цьому випадку  розмір пенсії становитиме 1599,13 грн. (розрахунок вище). У разі перерахунку пенсії з урахуванням у тому числі заробітку, розмір пенсії становитиме 1578,16 грн.
Розрахунок пенсії з урахуванням і стажу і зарплати, одержаних після призначення пенсії:
страховий стаж -  42 роки 2 місяці (коефіцієнт страхового стажу – 0,56925);
заробітна плата – 2603,71 грн. (1573,99 грн. х 1,65421)
Розмір пенсії  - 1578,16 грн. (2603,71 грн. х 0,56925 =1482,16 грн. + 96 грн. (800 грн. х 12% - підвищення за 12 років стажу понад 30 років);
Такий же принцип  закладений в порядок проведення перерахунку пенсій, призначених відповідно до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність». Так, змінами до статті 24 цього Закону передбачено, що пенсіонерам, які після призначення пенсії відповідно до цього Закону працювали за строковим трудовим договором (контрактом) на посадах наукових (науково-педагогічних) працівників і набули не менш як 24 місяці страхового стажу, проводиться перерахунок пенсії з урахуванням стажу наукової роботи після призначення пенсії. Перерахунок пенсії здійснюється із заробітної плати наукового (науково-педагогічного) працівника, з якої обчислена пенсія, або із заробітної плати, визначеної в порядку, передбаченому частинами третьою - сьомою цієї статті, із  застосуванням показника середньої заробітної плати (доходу), який враховувався під час призначення (попереднього перерахунку) пенсії”;

в) у разі, якщо застрахована особа після призначення (перерахунку) пенсії має менш як 24 місяці страхового стажу, перерахунок пенсії проводиться не раніше, ніж через два роки після призначення (попереднього перерахунку) з урахуванням страхового стажу після її призначення (попереднього перерахунку) та заробітної плати, з якої призначено (попередньо перераховано) пенсію;

г) якщо пенсіонер, який продовжував працювати, набув стажу, достатнього для обчислення пенсії відповідно до частини першої статті 28 цього Закону (тобто не менше як 35 років чоловік і 30 років жінка), за його заявою проводиться відповідний перерахунок пенсії незалежно від того, скільки часу минуло після призначення (попереднього перерахунку) пенсії, з урахуванням заробітної плати, з якої призначено (попередньо перераховано) пенсію.
Звертаємо увагу, що порядок перерахунку пенсії, передбачений пунктом 4 статті 42 Закону 1058, не поширюватиметься на пенсіонерів, яким призначено пенсію за вислугу років на умовах, передбачених Законом України “Про пенсійне забезпечення”, які не досягли віку, встановленого статтею 26 цього Закону”;

2) змінено порядок перерахунку пенсії працюючим пенсіонерам у зв’язку із зміною прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб.
Згідно із частиною першою статті 28 Закону 1058:
  •     мінімальний розмір пенсії за віком за наявності у чоловіків 35 років, а у жінок 30 років страхового стажу, встановлюється в розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного законом;
  •     за кожний повний рік страхового стажу понад 35 років чоловікам і 30 років жінкам пенсія за віком збільшується на 1 відсоток розміру пенсії, обчисленої відповідно до статті 27 цього Закону, але не більш як на 1 відсоток мінімального розміру пенсії за віком, зазначеного в абзаці першому цієї частини;
  •     мінімальний розмір пенсії особам, на яких поширюється дія Закону України “Про підвищення престижності шахтарської праці”, та  працівникам, зайнятим повний робочий день під землею обслуговуванням зазначених осіб, які відпрацювали на підземних  роботах не менш як 15 років для чоловіків та 7,5 років для жінок за списком N 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затвердженим Кабінетом Міністрів України, встановлюється незалежно від місця останньої роботи, у розмірі 80 відсотків середньої заробітної плати шахтаря, але не менш як три розміри прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність.
У разі збільшення розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного законом, відповідно підвищується розмір пенсії.
Прийнятими змінами передбачено, що пенсіонерам, які працюють (провадять діяльність, пов’язану з отриманням доходу, що є базою нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування), такий перерахунок здійснюється після звільнення з роботи або припинення такої діяльності  з урахуванням прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного законом, який встановлений на дату звільнення з роботи або припинення такої діяльності;

Інформацію підготовлено за матеріалами офіційного веб-сайту Міністерства соціальної політики України
http://www.mlsp.gov.ua/labour/control/uk/index
Немає жодного коментаря
Додавати коментарі можуть лише авторизовані користувачі.