Розділ присвячено регулюванню пенсійного забезпечення, наданню пільг та соціальних виплат.

Вказані питання регулюються Європейським кодексом соціального забезпечення, Законом України “Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії”, Законом України “Про охорону дитинства”, Законом України “Про державну допомогу сім'ям з дітьми”, Законом України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям”, Законом України “Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам”, Законом України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”, Законом України “Про пенсійне забезпечення”, Законом України “Про недержавне пенсійне забезпечення”, Законом України “Про прожитковий мінімум” тощо.

У цій сфері можуть виникнути наступні питання: право та порядок отримання пенсій, соціальних виплат; статус та права інвалідів, дітей із малозабезпечених чи багатодітних сімей; статус ветеранів війни та гарантії їхнього соціального захисту; права та перелік соціальних послуг тощо.