Розділ присвячений сімейним відносинам і висвітлює питання шлюбу - його державної реєстрації та припинення, правам та обов'язкам подружжя, шлюбному договору; питанням батьків і дітей - права і обов'язки батьків і дітей, усиновлення, опіка і піклування над дітьми, позбавлення батьківських прав, аліменти; також стосункам із іншими членами сім'ї та родичами.

Дані питання регулюються Загальною декларацією прав людини, Міжнародним пактом про громадянські і політичні права, Міжнародним пактом про економічні, соціальні і культурні права, Конвенцією ООН про права дитини, про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок, Конвенцією країн СНД про правову допомогу і правові відносини в цивільних, сімейних та кримінальних справах, Сімейним кодексом України, Цивільним кодексом України, Законом України “Про державну реєстрацію актів цивільного стану”, Законом України “Про державну допомогу сім’ям з дітьми”, Законом України “Про охорону дитинства”, Законом України “Про попередження насильства в сім'ї”.

В даному розділі розглядаються проблеми пов'язані із правом на аліменти і порядком їх стягнення, проблеми пов'язані із припиненням або недійсністю шлюбу, правами та обов'язками батьків, дітей та інших членів сім'ї.