Розділ присвячено питанням, що можуть виникнути під час здійснення підприємницької діяльності у фізичних осіб-підприємців а також юридичних осіб: реєстрація, оподаткування і припинення діяльності фізичних осіб-підприємців; реєстрація, форми і види юридичних осіб, дозвільна система, оподаткування тощо.

Підприємницька діяльність в Україні регулюється багатьма нормативно-правовими актами, зокрема Господарським кодексом України, Земельним кодексом України, Кодексом України про адміністративні правопорушення, Сімейним кодексом України, Цивільним кодексом України, Податковим кодексом України, Законом України “Про господарські товариства”, Законом України “Про міжнародні договори України”, Законом України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців”, Законом України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності”.

У цій сфері можуть виникнути питання щодо процесу реєстрації фізичних чи юридичних осіб, порядку і видів діяльності юридичних осіб а також оподаткування.